“İİT Ülkelerinde Entegre Veri Tabanı Yönetim Sistemine Yönelik Beşeri ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması” (2018-GMBTRANS-556) projesi kapsamında Türkiye’ye iki günlük bir saha ziyareti düzenlenmiştir

Gambiya Ulaştırma, İş ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Entegre Veri Tabanı Yönetim Sistemine Yönelik Beşeri ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması” başlıklı proje kapsamında, 21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde proje ekibi ve ilgili bakanlık yetkilileri tarafından Türkiye’ye bir saha ziyareti gerçekleştirilmiştir. Saha ziyareti çerçevesinde, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın karayolu, havayolu ve denizyolu ile ilgili birimleriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler sırasında ilgili birimlerin teknik personeli ve yöneticileri tarafından Türkiye’nin ulaştırma veri tabanı yönetimine ilişkin sunumlar yapılmış ve veri merkezlerinin işleyişi ile tanıtımı yapılmıştır.

 Fotoğraflar